zgłaszanie awarii w godz. 15.00-7.00 oraz dni świąteczne tel. 516 199 367

 

Ogłoszenie o posiadaniu do wynajęcia lokalu użytkowego

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Generała Zajączka (Wymiennikownia nr 4)
w Połańcu składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 64,3 m2
(8,6 m2, 10,9 m2, 44,8 m2).

Lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie, energię elektryczną,
wodę i kanalizację.

Przeznaczenie: działalność usługowo-handlowa.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 8650540 w. 34, 609 678 572.

 

 Aktualności

 

Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.49.2021.AZa z dnia 18 czerwca 2021 r.

Decyzja_PGK_Polaniec_ciepo.pdf

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 marca 2021 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń zmiana taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 23 lutego 2021 r.  Nr OKA.4210.1.2021.AZa i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 47 (777) w dniu 23 lutego 2021 r.

Nowa Taryfa dla ciepła od 10.03.2021

 

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z Sołectw w Gminie Połaniec i w Połaniec w 2021 roku

Regulamin PSZOK

 

 

 

PGK w Połańcu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 21 kwietnia  2021 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Połaniec zatwierdzona na okres 3 lat Decyzją Dyrektora RZGW w Krakowie znak KR.RZT.70.16.2021 z dnia 19 marca 2021 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków


 Harmonogram odczytu ciepłomierzy

 

WAŻNE INFORMACJE

 


Specyfikacja "Agro-Łęg"


 


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobęCOVID-19(w czasie trwania pandemii/epidemii) 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

link do szczegółowych informacji


 

 


Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie p.n.
"Zakup pojazdu technicznego do zbiórki nieczystości stałych (śmieciarka)
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o."

kwota dofinansowania: 572 452,00zł

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie p.n.
"Zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, obejmujące jego techniczne zamknięcie i rekultywację"

kwota dofinansowania: 542 937,00zł