Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o.

ul. Krakowska 11
28-230 Połaniec

NIP 866-000-13-98

Regon 830337375

KRS nr 0000178314 SR w Kielcach    

BDO 000012023                                                        

Kapitał zakładowy 31 648 500 PLN w całości opłacony

Bank Spółdzielczy w Połańcu

nr rachunku: 26 9425 0008 0000 3027 2005 0003

Zgłaszanie awarii
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00 tel. (15) 8650 540 wew.29
w pozostałym czasie tel. 516 199 367

Sekretariat

Karolina Drzazga – Specjalista ds. administracyjnych

tel. (15) 8650 540

kom.: 516 199 208

fax: (15) 8650 540 w. 23

e-mail: sekretariat@pgk-polaniec.pl

Prezes Zarządu

Magdalena Góral

tel. (15) 8650 540

e-mail: m.goral@pgk-polaniec.pl

Dział Księgowości

Renata Czapka – Główny Księgowy

tel. (15) 8650 540 w. 24

e-mail: r.czapka@pgk-polaniec.pl

Anna Janiszewska – Kierownik Działu Księgowości

tel. (15) 8650 540 w. 25

e-mail: a.janiszewska@pgk-polaniec.pl

Faktury i zamówienia publiczne

tel. (15) 8650 540 w. 28

Dział Kadr

Ewa Żyła – Specjalista ds. Kadr

tel. (15) 8650 540 w. 26

e-mail: e.zyla@pgk-polaniec.pl

Zakład Usług Komunalnych

Adam Bryk – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

tel. (15) 8650 540 w. 30 lub 31

tel. kom. 515 572 728

e-mail: a.bryk@pgk-polaniec.pl

Przemysław Pawlak – Mistrz w Zakładzie Usług Komunalnych

tel. kom. 516 199 396

e-mail: p.pawlak@pgk-polaniec.pl

Zakład Dostaw Energii Cieplnej, Wody i Oczyszczania Ścieków

Zenon Dudek –  Kierownik Zakładu Dostaw Energii Cieplnej, Wody i Oczyszczania Ścieków

tel. (15) 8650 540 w. 34 lub 29

tel. kom. 609 678 572

e-mail: z.dudek@pgk-polaniec.pl

Wydział Eksploatacji Sieci Wodno- Kanalizacyjnej

Jacek Mazur – Mistrz ds. Eksploatacji i Remontów Sieci Wodno- Kanalizacyjnej

tel. 609 678 571

e-mail: j.mazur@pgk-polaniec.pl

Oczyszczalnia Ścieków Łęg

Mistrz ds. Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

tel.  516 199 378

Portiernia

tel. 516 199 367

Obsługa Targowiska

Grzegorz Zalewski – Mistrz ds. Ochrony

tel. 516 199 411

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Andrzejewski

e-mail: iod@pgk-polaniec.pl