Wskaźnik Wpc

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2023 roku dla miejskiej sieci ciepłowniczej **

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [Wpc] w 2023 roku wyniósł Wpc=0.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2022 roku dla miejskiej sieci ciepłowniczej **

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [Wpc] w 2022 roku wyniósł Wpc=0.

*Obliczony na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5.10.2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

**dane od Enea Elektrownia Połaniec S.A..