Informacje Bieżące

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2023 roku dla miejskiej sieci ciepłowniczej (dane od Enea Elektrownia Połaniec S.A.).

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [Wpc] w 2023 roku wyniósł Wpc=0.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2022 roku dla miejskiej sieci ciepłowniczej (dane od Enea Elektrownia Połaniec S.A.).

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [Wpc] w 2022 roku wyniósł Wpc=0.

*Obliczony na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5.10.2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 
 
Odbiorcy ciepła

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
1) Taryfa dla ciepła ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie –  Nr OKA.4210.130.2022.RZ z dnia 13 grudnia 2022 r. opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 817 (2077) w dniu 14 grudnia 2022 r.

 
 
 
 
Odbiorcy ciepła

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone do rozliczeń nowe taryfy dla ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
1) Taryfa dla ciepła ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie –  Nr OKA.4210.78.2021.KTW z dnia 9 grudnia 2021 r. opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 462 (1192) w dniu 10 grudnia 2021 r.
2) Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. – Nr OKA.4210.74.2021.KTW z 15 grudnia 2021 r. opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 483 (1213) w dniu 15 grudnia 2021 r.

Taryfa PGK Połaniec <<pokaż>>
Taryfa ENEA Elektrownia Połaniec <<pokaż>>

Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.49.2021.AZa z dnia 18 czerwca 2021 r.

Decyzja_PGK_Polaniec_ciepo.pdf

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 marca 2021 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń zmiana taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 23 lutego 2021 r.  Nr OKA.4210.1.2021.AZa i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 47 (777) w dniu 23 lutego 2021 r.

Nowa Taryfa dla ciepła od 10.03.2021

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2020 r. Enea Elektrownia Połaniec S.A. wprowadza nowe stawki na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa URE OKA.4210.50.2020r. Nowe stawki zostaną uwzględnione na fakturach za ciepło wystawianych przez PGK w Połańcu Sp. z o.o. od miesiąca listopada 2020r.

link informacja

link wyciąg z taryfy dla ciepła Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2020 r. Nr OKA.4210.3.2020.Aza i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 141 (484) w dniu 15 czerwca 2020 r.
 
 

Od dnia  01.11.2019 r. obowiązuje nowa taryfa dla ciepła

Taryfa Enea

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła od 01.03.2019 r.

Stawki opłat netto za przyłączenie odbiorców do sieci ciepłowniczej od 01.03.2019 r.

Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.33(3).2017.5631.VIII.PS.Zmd po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. z siedzibą
w Połańcu został przedłużony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła (decyzja nr OKA-4210-44(20)/2015/2016/5631/VIII/PS z dnia 8 sierpnia 2016 r.) do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 
 
 
 
O firmie
 
Jesteśmy wiodącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec firmą dystrybucyjną wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom
klientów i działającą dzięki ich zaufaniu. Dzięki doskonaleniu przepływu informacji w firmie, planowane działaniasą szeroko konsultowane i każdy pracownik może mieć wpływ na podejmowane decyzje.
 
Stawiamy na ciągły rozwój przedsiębiorstwa poprzez:
 
• podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• doskonalenie systemu awansowania i nagradzania,
• twórcze wykorzystanie możliwości inicjatywy pracowników,
• wdrażanie nowoczesnych, efektywnych i proekologicznych technologii.
Poprzez kulturę osobistą, wzajemne zrozumienie i stuprocentowe zaangażowanie stwarzamy klimat do
efektywnej pracy.