Zgoda na faktury na e-mail

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości zmiany formy otrzymywania faktur VAT z dotychczasowej wersji papierowej na wersję elektroniczną. Po zmianie faktura przesyłana będzie w formie PDF na wyznaczony przez Państwa adres e-mail.

Równocześnie gwarantujemy Państwu autentyczność pochodzenia e-fatkur, integralność ich treści oraz ich czytelność a w przypadku ewentualnego niezadowolenia z takiej formy obsługi gwarantujemy Państwu w przyszłości możliwość powrotu do wersji papierowej.

W celu otrzymywania faktur w wersji elektronicznej należy wypełnić wniosek do którego link znajduje się poniżej, podpisać własnoręcznie i skan dokumentu wysłać na adres e-mail: sekretariat@pgk-polaniec.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Deklaracja na przesyłanie faktur w formie elektronicznej – załącznik w wersji edytowalnej

Deklaracja na przesyłanie faktur w formie elektronicznej – załącznik w wersji pdf