Galeria

Dział Obsługi Targowiska i Dozoru Mienia

Nasz zakres działalności:

·         Dozorowanie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu;

·         Nadzór nad systemem monitoringu telewizji przemysłowej Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i placu targowego;

·         Obsługa parkingu strzeżonego;

·         Obsługa placu targowego:

·         Pobieranie opłat targowych w dni handlowe (rezerwacje, opłaty placowe);

·         Sprzątanie , prace gospodarcze na placu targowym.

·         Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem  myjni bezdotykowej – uzupełnianie środków, prace serwisowe.