Taryfa dla ciepła

Odbiorcy ciepła

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z  dniem 5 lipca 2024 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń zmieniona taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.28.2024.RZ z dnia 19 czerwca 2024 r. i opublikowana w  Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 225 (2984) w dniu 20 czerwca 2024  r.

<<<Taryfa dla ciepła>>>

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 czerwca 2024 r. Enea Elektrownia Połaniec S. A. wprowadza do rozliczeń nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.86.2023.PS z 22 maja 2024 r. opublikowaną w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr  195 (2954) w dniu 22 maja 2024 roku.
W zał. treść taryfy dla ciepła – cena dla odbiorców grupy taryfowej G.1.

<<<Taryfa dla ciepła>>>

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2024 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.88.2023.RZ z dnia 6 marca 2024 r. i opublikowana w  Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 93 (2852) w dniu 6 marca 2024  r.

<<<Taryfa dla ciepła>>>

PGK w Połańcu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.131.2022.RZ z dnia 9 stycznia 2023 r. i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 10 (2198) w dniu 11 stycznia 2023  r.

<<<Taryfa dla ciepła>>>

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
1) Taryfa dla ciepła ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie –  Nr OKA.4210.130.2022.RZ z dnia 13 grudnia 2022 r. opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 817 (2077) w dniu 14 grudnia 2022 r.

<<<Taryfa dla ciepła ENEA>>>