Cennik Usług

Cennik za parking strzeżony (ceny brutto)

Typ pojazdu1 godzina1 doba½ miesiąca1 miesiąc
Samochody osobowe. przyczepki, przyczepy kempingowe2,00 zł.10,00 zł.35,00 zł.60,00 zł.
Pojazdy jednośladowe 1,00 zł.5,00 zł.25,00 zł.
Samochody dostawcze, busy małe do 2,5T3,00 zł.15,00 zł.50,00 zł.100,00 zł.
Samochody ciężarowe, autobusy, busy duże i maszyny budowlane5,00 zł.20,00 zł.120,00 zł.200,00 zł.

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych

Lp.Nazwa usługiJednostka miaryCena netto (PLN)
1.Usługa samochodem 1,5tcena za
1 godz.
144,00
2.Usługa samochodem 8-12tcena za
1 godz.
300,00
3.Usługa samochodem z HDS 8-12tcena za
1 godz.
251,00
4.Usługa ciągnikiem 20-35kW z glebogryzarką 160cmcena za
1 godz.
105,00
5.Usługa ciągnikiem 50-70kW z przyczepą 4tcena za
1 godz.
120,00
6.Usługa ciągnikiem 60-90kW z przyczepą 6tcena za
1 godz.
207,00
7.Usługa kosiarką wysięgnikową 5m do skarp z ciągnikiem 70kWcena za
1 godz.
175,00
8.Usługa rębakiem do gałęzi z ciągnikiem 70kWcena za
1 godz.
125,00
9.Usługa kosą spalinową z operatoremcena za
1 godz.
85,00
10.Usługa zwyżką o udźwigu 100kg i wys. podnoszenia 10mcena za
1 godz.
198,00
11.Usługa koparko-ładowarką o pojemności łyżki od 0,15m3 do 0,6m3cena za
1 godz.
200,00
12.Usługa zamiatarką uliczną na samochodzie ciężarowym 8t-12tcena za
1 godz.
300,00
13.Odbiór odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych 1m3szt.110,00
14.Odbiór odpadów niesegregowanych z nieruchomości niezamieszkałych 1m3szt.210,00
15.Podstawienie kontenera KP-7 na okres 5 dniszt.150,00
16.Dzierżawa pojemnika 1100l za 1 miesiącszt.33,00
17.Usługa podstawienia pojemnika 1100l na terenie Miasta
i Gminy Połaniec
szt.50,00
18.Usługa ciągnikiem 20-35kW z zamiatarkącena za
1 godz.
170,00
  • Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Minimalny czas pracy sprzętu nie może być krótszy niż 0,5 h, a w przypadku najmu sprzętu w dni wolne od pracy cena zostanie powiększona o 20 %.
  • Zapłata za wykonaną usługę płatna jest na podstawie wystawionej przez PGK w Połańcu Sp. z o.o. faktury

Cennik usług świadczonych przez Zakład Ciepłowniczy

Lp.Nazwa usługi
IChemiczne czyszczenie wymienników ciepła oraz usługi dodatkowe (obowiązują od 01.04.2018 r.)
  Jednostka miaryWariant IWariant II
   Bez demontażu i montażu u odbiorcy (w PLN bez VAT)Z demontażem i montażem u odbiorcy (w PLN bez VAT)
1Płukanie wymienników JAD H1K o powierzchni grzewczej 0,76m2 oraz płytowych o mocy do 30 kW (mocno zabrudzone) 1 szt.129,89 199,90
2Płukanie wymienników JAD 3.18 o powierzchni grzewczej 2,0 m2 (mocno zabrudzone) 1 szt. 316,32 386,56
3Płukanie wymienników JAD 5.36 o powierzchni grzewczej 4,5 m2 (mocno zabrudzone) 1 szt. 449,83 713,22
4Płukanie wymienników JAD 6.50 o powierzchni grzewczej 5,7 m2 (mocno zabrudzone) 1 szt. 468,39 731,78
5Wymiana plomby przy ciepłomierzu (po uszkodzeniu przez odbiorcę ciepła) 1 szt. 17,90
IIStawki opłat za przyłączenie odbiorcy do sieci ciepłowniczej
1Stawki opłat netto za przyłączenie w pasie drogowym pod jezdnią wyrażone w zł/1 m przyłączaŚrednice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm
 Rury preizolowaneDN20DN25DN40DN50DN65
 Stawki opłat344,88355,02353,02355,95361,51
2Stawki opłat netto za przyłączenie na pozostałym terenie wyrażone w zł/1 m przyłączaŚrednice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm
 Rury preizolowaneDN20DN25DN40DN50DN65
 Stawki opłat245,59263,30265,58312,90329,67

Cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

IŚwiadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze nieczystości ciekłych  (obowiązuje od dnia  21.03.2023r.)
 Nazwa usługiJednostka  miaryCena netto  
1.Odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych1 m340,00 zł
2.Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym –  poza  terenem Gminy Połaniec1 km4,00 zł
IIŚwiadczenie usług w zakresie wywozu osadów ściekowych z Przydomowych Oczyszczalni Ścieków oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze osadów ściekowych ( obowiązuje od dnia 21.03.2023r. )
 Nazwa usługiJednostka  miaryCena netto
1.Odbiór i transport nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków1 m3100,00 zł
2.Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym –  poza  terenem Gminy Połaniec1 km4,00 zł
IIIPozostałe usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 Nazwa usługiJednostka  miaryCena netto
1.Koparko-spycharka, koparko-ładowarka o poj. łyżki  od  0,15  do  1,0 m3m-g151,00 zł
2.Koparka kołowa o poj. łyżki od  0,15  do  0,6  m3m-g146,00 zł
3.Urządzenie ciśnieniowe do płukania kanalizacji o wydajności min. 140l/min i ciśnieniu min. 150 barm-g115,00 zł
4.Świadczenie usług w zakresie kamerowania ciągów kanalizacyjnych o śr.min. Dn 125mm i długości 30m1 godz50,00 zł
5.Mechaniczne wycinanie korzeni w kanalizacji – śr. do Ø 200mb69,50 zł
  • Do w/w cen jednostkowych będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Na podstawie wystawionego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi będzie wystawiona faktura VAT.