OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOSUNKU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZFŚS