Zarząd Firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  – Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000178314 

Kapitał zakładowy Spółki – 31 588 500 PLN

Władze Spółki:

I. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

II. RADA NADZORCZA:

Przewodniczący – Milena Cedro-Szyba
Sekretarz – Anna Marzena Zbroszczyk
Członek – Henryk Marcinek

III. ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu – Zbigniew Guła

Rozmiar Czcionki
Zmień Kontrast