Zarząd Firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  – Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000178314 

Kapitał zakładowy Spółki – 31 648 500 PLN

Władze Spółki:

I. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

II. RADA NADZORCZA:

Przewodniczący – Paweł Orawiec
Sekretarz – Anna Piątkowska
Członek – Henryk Marcinek


III. ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu – Magdalena Góral