Status Prawny

Dnia 23.06.1997 r. Przedsiębiorstwo Komunalne – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu z siedzibą w Połańcu zostało przekształcone 

w jednoosobową Spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością (na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej i uchwały Rady Miejskiej 

w Połańcu z dnia 24.04.1997 r. nr XXVII/230/97).

Spółka jest jednostką gospodarczą użyteczności publicznej.

Działa na podstawie ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 30.08.1996 r. 

o komercjalizacji i prywatyzacji.