Informacja o nowej taryfie wody z dniem 18 października 2023 r.

Od dnia 18 października 2023 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu wprowadza do rozliczeń nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Połaniec zgodnie z wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak:  KR.RZT.70.98.2023 z dnia 29 września 2023 r.