Informacja o nowej taryfie dla ciepła z dniem 10 czerwca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 czerwca 2024 r. Enea Elektrownia Połaniec S.A. wprowadza do rozliczeń nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.86.2023.PS z 22 maja 2024 r. opublikowaną w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr  195 (2954) w dniu 22 maja 2024 roku.

W zał. treść taryfy dla ciepła – cena dla odbiorców grupy taryfowej G.1.

<<<taryfa dla ciepła>>>