Ogłoszenie

  W związku planowanym remontem nawierzchni drogowej przy Ulicy Witosa – w otoczeniu bloków Ul. Witosa 8 i Ul. Kilińskiego 8, nastąpi czasowe zamknięcie drogi.

 Termin prac przewidziany jest na 27 grudnia 2023 roku, jednakże w przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych – opady deszczu lub śniegu, prace zostaną przesunięte na dzień w którym warunki na to pozwolą.