Informacja o nowej taryfie dla ciepła z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Odbiorcy ciepła

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2024 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.88.2023.RZ z dnia 6 marca 2024 r. i opublikowana w  Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 93 (2852) w dniu 6 marca 2024  r.

W załączeniu treść

<<<Taryfa dla ciepła>>>