Informacja o nowej taryfie dla ciepła z dniem 1 lutego 2023 r.

PGK w Połańcu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.131.2022.RZ z dnia 9 stycznia 2023 r. i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 10 (2198) w dniu 11 stycznia 2023  r.

<<<Taryfa dla ciepła>>>