Informacja o odbiorze odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku 

Urząd Miasta i Gminy Połaniec informuje, że usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Połaniec w okresie od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku realizować będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Łęg 6, 28-230 Połaniec. tel. 153-000-123