Informacja o zmienionej taryfie dla ciepła PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z  dniem 5 lipca 2024 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń zmieniona taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.28.2024.RZ z dnia 19 czerwca 2024 r. i opublikowana w  Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 225 (2984) w dniu 20 czerwca 2024  r.

W załączeniu treść

<<<Taryfa dla ciepła>>>