Zmiana Taryfy dla ciepła

Odbiorcy ciepła

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone do rozliczeń nowe taryfy dla ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
1) Taryfa dla ciepła ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie –  Nr OKA.4210.78.2021.KTW z dnia 9 grudnia 2021 r. opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 462 (1192) w dniu 10 grudnia 2021 r.
2) Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. – Nr OKA.4210.74.2021.KTW z 15 grudnia 2021 r. opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 483 (1213) w dniu 15 grudnia 2021 r.

Taryfa PGK Połaniec <<pokaż>>

Taryfa ENEA Elektrownia Połaniec <<pokaż>>