Koszty związane z odbiorem i utylizacją osadów ściekowych z POŚ