Informacja o nowej taryfie ciepła z dniem 1 stycznia 2023 r.

Odbiorcy ciepła

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
1) Taryfa dla ciepła ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie –  Nr OKA.4210.130.2022.RZ z dnia 13 grudnia 2022 r. opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 817 (2077) w dniu 14 grudnia 2022 r.