Informacja o nowej taryfie wody z dniem 9 stycznia 2023 r.

Od 9 stycznia 2023 zostaje wprowadzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Połaniec. Zgodnie z decyzją znak: KR.RZT.70.95.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Połaniec.