Cennik za parking strzeżony (ceny brutto)

Typ pojazdu

1 godzina

1 doba

½ miesiąca

1 miesiąc

Samochody osobowe. przyczepki, przyczepy kempingowe

2,00 zł.

10,00 zł.

35,00 zł.

60,00 zł.

Pojazdy jednośladowe

 1,00 zł.

5,00 zł.

-

25,00 zł.

Samochody dostawcze, busy małe do 2,5T

3,00 zł.

15,00 zł.

50,00 zł.

100,00 zł.

Samochody ciężarowe, autobusy, busy duże i maszyny budowlane

5,00 zł.

20,00 zł.

120,00 zł.

200,00 zł.

 

 

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych

Lp.

Nazwa usługi

Jednostka miary

Cena netto (PLN)

Uwagi

1.

Odbiór nieczystości stałych od kontrahentów  prowadzących działalność gospodarczą

m3

129,00

 

2.

Odbiór odpadów segregowanych od kontrahentów  prowadzących działalność gospodarczą

m3

75,00

 

3.

Usługa transportowa – teren Połańca

obszar miasta

50,00

z kierowcą

4.

Usługi transportowe – poza obrębem miasta

kilometr

4,00

z kierowcą

5.

Odbiór nieczystości stałych gromadzonych luzem

m3

159,00

 

6.

Odbiór odpadów zmieszanych: po budowlanych

m3

400,00

 

7.

Odbiór gruzu ceglanego

m3

129,00

 

8.

Wynajem kontenera ( na okres ponad 3 dni )

doba

15,00

 

9.

Zwyżka o udźwigu 100 kg i wys. Podnoszenia 12 m

roboczogodzina

150,00

z operatorem

10.

Kosiarka wysięgnikowa do skarp z ciągnikiem 

roboczogodzina

145,00

z operatorem

11.

Kosiarka bijakowa z ciągnikiem 

roboczogodzina

145,00

z operatorem

12.

Rębak do gałęzi z ciągnikiem

roboczogodzina

129,00

z operatorem

13.

Zamiatarka uliczna na samochodzie 8t – 12t  

roboczogodzina

155,00

z operatorem

14.

Kosa spalinowa, agregator, kosiarka spalinowa

roboczogodzina

48,00

 

 

  • Wykonanie ww. usług będzie rozliczane wg niżej ustalonych stawek:
  • Minimalny czas pracy sprzętu nie może być krótszy niż 0,5 h, a w przypadku najmu sprzętu w dni wolne od pracy cena zostanie powiększona o 20 %.
  • Ceny wymienione w cenniku nie obejmują podatku VAT
  • Zapłata za wykonaną usługę płatna jest na podstawie wystawionej przez PGK w Połańcu Sp. z o.o. faktury

Link do formularza zlecenia usługi.

 

 

Cennik usług świadczonych przez Zakład Ciepłowniczy

Lp.

Nazwa usługi

I

Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła oraz usługi dodatkowe (obowiązują od 01.04.2018 r.)

 

 

Jednostka miary

Wariant I

Wariant II

     

Bez demontażu i montażu u odbiorcy (w PLN bez VAT)

Z demontażem i montażem u odbiorcy (w PLN bez VAT)

1

Płukanie wymienników JAD H1K
o powierzchni grzewczej 0,76m2
oraz płytowych o mocy do 30 kW (mocno zabrudzone)

 1 szt.

129,89

 199,90

2

Płukanie wymienników JAD 3.18
o powierzchni grzewczej 2,0 m2 (mocno zabrudzone)

 1 szt.

 316,32

 386,56

3

Płukanie wymienników JAD 5.36
o powierzchni grzewczej 4,5 m2 (mocno zabrudzone)

 1 szt.

 449,83

 713,22

4

Płukanie wymienników JAD 6.50
o powierzchni grzewczej 5,7 m2 (mocno zabrudzone)

 1 szt.

 468,39

 731,78

5

Wymiana plomby przy ciepłomierzu (po uszkodzeniu przez odbiorcę ciepła)

 1 szt.

 17,90

-

II

Stawki opłat za przyłączenie odbiorcy do sieci ciepłowniczej

1

Stawki opłat netto za przyłączenie
w pasie drogowym pod jezdnią wyrażone w zł/1 m przyłącza

Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm

 

Rury preizolowane

DN20

DN25

DN40

DN50

DN65

 

Stawki opłat

151,01

165,52

226,00

255,44

273,68

2

Stawki opłat netto za przyłączenie
na pozostałym terenie wyrażone
w zł/1 m przyłącza

Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm

 

Rury preizolowane

DN20

DN25

DN40

DN50

DN65

 

Stawki opłat

106,01

120,52

181,00

210,44

228,68

 

 

 

Cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

I Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze nieczystości ciekłych  (obowiązuje od dnia  05.11.2020r.)
  Nazwa usługi Jednostka  miary Cena netto  
1. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba)   1 m3 30,00 zł
2. Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym - po za  terenem Gminy Połaniec   1 km 3,00 zł
II Świadczenie usług w zakresie wywozu osadów ściekowych z Przydomowych Oczyszczalni Ścieków oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze osadów ściekowych ( obowiązuje od dnia 01.02.2021r. )
  Nazwa usługi Jednostka  miary Cena netto
1. Odbiór osadów ściekowych z Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 1 m3 90,00 zł
2. Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym - na terenie i po za  terenem Gminy Połaniec   1 km 3,00 zł
III Pozostałe usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Nazwa usługi Jednostka  miary Cena netto
1. Koparko-spycharka, koparko-ładowarka o poj. łyżki  od  0,15  do  1,0 m3 m-g 135,00 zł
2. Koparka kołowa o poj. łyżki od  0,15  do  0,6  m3 m-g 125,00 zł
3. Urządzenie ciśnieniowe do płukania kanalizacji          o wydajności min. 140l/min i ciśnieniu min. 150 bar m-g 105,00 zł
4. Świadczenie usług w zakresie kamerowania ciągów kanalizacyjnych o śr.min. Dn 125mm i długości 30m 1 godz 50,00 zł
5. Mechaniczne wycinanie korzeni w kanalizacji             - śr. do Ø 200 mb 69,50 zł

 

  • Do w/w cen jednostkowych będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Na podstawie wystawionego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi będzie wystawiona faktura VAT.