Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

 

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  - Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000178314

Kapitał zakładowy Spółki – 31 541 500 PLN

 

Władze Spółki:

 

I. ZARZĄD SPÓŁKI:

 

PREZES ZARZĄDU - Jacek Nowak
CZŁONEK ZARZĄDU - Zbigniew Guła

 

II. RADA NADZORCZA:

 

Przewodniczący   - Milena Cedro-Szyba
Sekretarz              - Iwona Stalica
Członek                 - Barbara Matusiewicz
Członek                 - Adam Bryk
Członek                 - Małgorzata Walenciak

   

 

III. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW