MenuGłowne

 

Cennik za parking strzeżony (ceny brutto)

Typ pojazdu

1 godzina

1 doba

½ miesiąca

1 miesiąc

Samochody osobowe. przyczepki, przyczepy kempingowe

2,00 zł.

10,00 zł.

35,00 zł.

60,00 zł.

Pojazdy jednośladowe

 1,00 zł.

5,00 zł.

-

25,00 zł.

Samochody dostawcze, busy małe do 2,5T

3,00 zł.

15,00 zł.

50,00 zł.

100,00 zł.

Samochody ciężarowe, autobusy, busy duże i maszyny budowlane

5,00 zł.

20,00 zł.

120,00 zł.

200,00 zł.

 

 

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych

Lp.

Nazwa usługi

Jednostka miary

Cena netto (PLN)

Uwagi

1.

Odbiór nieczystości stałych od kontrahentów  prowadzących działalność gospodarczą

m3

129,00

 

2.

Odbiór odpadów segregowanych od kontrahentów  prowadzących działalność gospodarczą

m3

75,00

 

3.

Usługa transportowa – teren Połańca

obszar miasta

50,00

z kierowcą

4.

Usługi transportowe – poza obrębem miasta

kilometr

4,00

z kierowcą

5.

Odbiór nieczystości stałych gromadzonych luzem

m3

159,00

 

6.

Odbiór odpadów zmieszanych: po budowlanych

m3

400,00

 

7.

Odbiór gruzu ceglanego

m3

129,00

 

8.

Wynajem kontenera ( na okres ponad 3 dni )

doba

15,00

 

9.

Zwyżka o udźwigu 100 kg i wys. Podnoszenia 12 m

roboczogodzina

150,00

z operatorem

10.

Kosiarka wysięgnikowa do skarp z ciągnikiem 

roboczogodzina

145,00

z operatorem

11.

Kosiarka bijakowa z ciągnikiem 

roboczogodzina

145,00

z operatorem

12.

Rębak do gałęzi z ciągnikiem

roboczogodzina

129,00

z operatorem

13.

Zamiatarka uliczna na samochodzie 8t – 12t  

roboczogodzina

155,00

z operatorem

14.

Kosa spalinowa, agregator, kosiarka spalinowa

roboczogodzina

48,00

 

 

  • Wykonanie ww. usług będzie rozliczane wg niżej ustalonych stawek:
  • Minimalny czas pracy sprzętu nie może być krótszy niż 0,5 h, a w przypadku najmu sprzętu w dni wolne od pracy cena zostanie powiększona o 20 %.
  • Ceny wymienione w cenniku nie obejmują podatku VAT
  • Zapłata za wykonaną usługę płatna jest na podstawie wystawionej przez PGK w Połańcu Sp. z o.o. faktury

Link do formularza zlecenia usługi.

 

 

Cennik usług świadczonych przez Zakład Ciepłowniczy

Lp.

Nazwa usługi

I

Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła oraz usługi dodatkowe (obowiązują od 01.04.2018 r.)

 

 

Jednostka miary

Wariant I

Wariant II

     

Bez demontażu i montażu u odbiorcy (w PLN bez VAT)

Z demontażem i montażem u odbiorcy (w PLN bez VAT)

1

Płukanie wymienników JAD H1K
o powierzchni grzewczej 0,76m2
oraz płytowych o mocy do 30 kW (mocno zabrudzone)

 1 szt.

129,89

 199,90

2

Płukanie wymienników JAD 3.18
o powierzchni grzewczej 2,0 m2 (mocno zabrudzone)

 1 szt.

 316,32

 386,56

3

Płukanie wymienników JAD 5.36
o powierzchni grzewczej 4,5 m2 (mocno zabrudzone)

 1 szt.

 449,83

 713,22

4

Płukanie wymienników JAD 6.50
o powierzchni grzewczej 5,7 m2 (mocno zabrudzone)

 1 szt.

 468,39

 731,78

5

Wymiana plomby przy ciepłomierzu (po uszkodzeniu przez odbiorcę ciepła)

 1 szt.

 17,90

-

II

Stawki opłat za przyłączenie odbiorcy do sieci ciepłowniczej

1

Stawki opłat netto za przyłączenie
w pasie drogowym pod jezdnią wyrażone w zł/1 m przyłącza

Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm

 

Rury preizolowane

DN20

DN25

DN40

DN50

DN65

 

Stawki opłat

151,01

165,52

226,00

255,44

273,68

2

Stawki opłat netto za przyłączenie
na pozostałym terenie wyrażone
w zł/1 m przyłącza

Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm

 

Rury preizolowane

DN20

DN25

DN40

DN50

DN65

 

Stawki opłat

106,01

120,52

181,00

210,44

228,68

 

 

 

Cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

I Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze nieczystości ciekłych  (obowiązuje od dnia  05.11.2020r.)
  Nazwa usługi Jednostka  miary Cena netto  
1. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba)   1 m3 30,00 zł
2. Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym - po za  terenem Gminy Połaniec   1 km 3,00 zł
II Świadczenie usług w zakresie wywozu osadów ściekowych z Przydomowych Oczyszczalni Ścieków oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze osadów ściekowych ( obowiązuje od dnia 01.02.2021r. )
  Nazwa usługi Jednostka  miary Cena netto
1. Odbiór osadów ściekowych z Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 1 m3 90,00 zł
2. Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym - na terenie i po za  terenem Gminy Połaniec   1 km 3,00 zł
III Pozostałe usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Nazwa usługi Jednostka  miary Cena netto
1. Koparko-spycharka, koparko-ładowarka o poj. łyżki  od  0,15  do  1,0 m3 m-g 135,00 zł
2. Koparka kołowa o poj. łyżki od  0,15  do  0,6  m3 m-g 125,00 zł
3. Urządzenie ciśnieniowe do płukania kanalizacji          o wydajności min. 140l/min i ciśnieniu min. 150 bar m-g 105,00 zł
4. Świadczenie usług w zakresie kamerowania ciągów kanalizacyjnych o śr.min. Dn 125mm i długości 30m 1 godz 50,00 zł
5. Mechaniczne wycinanie korzeni w kanalizacji             - śr. do Ø 200 mb 69,50 zł

 

  • Do w/w cen jednostkowych będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Na podstawie wystawionego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi będzie wystawiona faktura VAT.
Harmonogram odczytu ciepłomierzy
 
 

Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.49.2021.AZa z dnia 18 czerwca 2021 r.

Decyzja_PGK_Polaniec_ciepo.pdf

 

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 marca 2021 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń zmiana taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 23 lutego 2021 r.  Nr OKA.4210.1.2021.AZa i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 47 (777) w dniu 23 lutego 2021 r.

Nowa Taryfa dla ciepła od 10.03.2021

 

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2020 r. Enea Elektrownia Połaniec S.A. wprowadza nowe stawki na wytwarzanie, przesyłanie
i dystrybucję ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa URE OKA.4210.50.2020r. Nowe stawki zostaną uwzględnione na fakturach
za ciepło wystawianych przez PGK w Połańcu Sp. z o.o. od miesiąca listopada 2020r.

link informacja:

link wyciąg z taryfy dla ciepła Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2020 r. Nr OKA.4210.3.2020.Aza i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 141 (484) w dniu 15 czerwca 2020 r.
 
 
Od dnia  01.11.2019 r. obowiązuje nowa taryfa dla ciepła
Taryfa Enea

 

Taryfa dla ciepła

 Taryfa dla ciepła od 01.03.2019 r.

Stawki opłat netto za przyłączenie odbiorców do sieci ciepłowniczej od 01.03.2019 r.

Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.33(3).2017.5631.VIII.PS.Zmd po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. z siedzibą
w Połańcu został przedłużony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła (decyzja nr OKA-4210-44(20)/2015/2016/5631/VIII/PS z dnia 8 sierpnia 2016 r.) do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 
 
 
 
 
 
O firmie
 
Jesteśmy wiodącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec firmą dystrybucyjną wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom
klientów i działającą dzięki ich zaufaniu. Dzięki doskonaleniu przepływu informacji w firmie, planowane działaniasą szeroko konsultowane i każdy pracownik może mieć wpływ na podejmowane decyzje.
 
Stawiamy na ciągły rozwój przedsiębiorstwa poprzez:
 
• podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• doskonalenie systemu awansowania i nagradzania,
• twórcze wykorzystanie możliwości inicjatywy pracowników,
• wdrażanie nowoczesnych, efektywnych i proekologicznych technologii.
Poprzez kulturę osobistą, wzajemne zrozumienie i stuprocentowe zaangażowanie stwarzamy klimat do
efektywnej pracy.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego pgk-polaniec.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgk-polaniec.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

3. W ramach serwisu internetowego pgk-polaniec.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym pgk-polaniec.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgk-polaniec.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

  

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Safari

 

 

 

Fundusz Spójności – został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie roku 1993. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. Fundusz Spójności ma dostarczyć wsparcie finansowe na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochroną środowiska. Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w maju 2004 r. z pomocy w ramach Funduszu Spójności korzystały wyłącznie: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia.

Od 1 stycznia 2004 r. do wsparcia Funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia. Obecnie z pomocy Funduszu Spójności korzysta 12 państw członkowskich, w tym Polska.

Narzędziem do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na który przeznacza się najwięcej środków finansowych. Priorytetami tego programu są następujące  dziedziny:

• poprawa jakości wód powierzchniowych;

• polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia; 

• racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

• poprawa jakości powietrza; 

• zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;

• zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy;

• rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Co ciekawe, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska otrzymała najwięcej środków z tego funduszu wśród wszystkich członków Unii! Głównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy. 

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku EFS i EFRR. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej w państwach Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji na temat Funduszu Spójności, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl