Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu SP. z o.o. zostało laureatem Konkursu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN

 

W dniach 10-11 maja w Bydgoszczy odbyły się Targi Wod-Kan, która jest największą imprezą na rynku wodociągowo – kanalizacyjnym. W trakcie targów na gali zostały ogłoszone wyniki konkursu na  „Managera Roku 2015 Wod-Kan” i „Inwestycji Roku 2015 Wod-Kan”. PGK w Połańcu Sp. z o.o. startowało do konkursu:  „Inwestycji Roku 2015 Wod-Kan”

 

Konkurs „Inwestycja Roku 2015 Wod-Kan” organizowany był w trzech kategoriach związanych z ilością osób zamieszkujących obszar obsługiwany przez przedsiębiorstwo, które zrealizowało inwestycję (do 30 tys. mieszkańców, od 30 do 100 tys. mieszkańców, powyżej 100 tys. mieszkańców).

 

Laureatem Inwestycji Roku w kategorii do 30 tys. mieszkańców została „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Nagrodę na gali w Bydgoszczy odebrał Prezes PGK w Połańcu Sp. z o.o. Pan Jacek Nowak.


 Laureatem Inwestycji Roku w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców została „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

 

Laureatem Inwestycji Roku w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców została „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW(mega wata) – Zakład Produkcji Wody Miedwie” realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Regulamin konkursu

  

             

 Również o konkursie w którym braliśmy udział można przeczytać :
      http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2016-maj/W_Bydgoszczy_trwa_23__edycja_targ_w_Wod_Kan.aspx#1
      http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,20061188,dzieki-niej-produkcja-wody-dla-szczecina-jest-tansza-teraz.html
      http://portalkomunalny.pl/envicon-water-2016-gala-331787/
      http://staszowski.eu/index.php/2146-przedsiebiorstwo-gospodarki-komunalnej-w-polancu-sp-z-o-o-laureatem-konkursu-inwestycje-roku-2015-wod-kan

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.  dnia 12 marca 2016 roku zostało nagrodzone „Stambułką Staszowską” w kategorii:"Za wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem". Taką statuetkę otrzymały również: MN Studio Mariola i Norbert Szostak oraz "Metal Dom" Tomasz Krasa.


    
 
                                              

                   

Staszowskie "Stambułki" w echo dnia

 

Pokaz audiowizualny "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec"