Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Połańcu Sp. z o.o. z siedzibą w 28-230 Połaniec ul. Krakowska 11,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu - do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

Prezes Zarządu

mgr inż. Jacek Nowak

tel. (015) 865 05 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Członek Zarządu

mgr inż. Zbigniew Guła

tel. (015) 865 05 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sekretariat

Małgorzata Boduch - Specjalista ds. administracyjno socjalnych

tel. (015) 865 05 40 w. 21

fax: (015) 865 05 40 w. 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Księgowość

Renata Czapka - Główny Księgowy

tel. (015) 865 05 40 w. 24

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kadry

Ewa Żyła - Specjalista ds. kadr i spraw pracowniczych

tel. (015) 865 05 40 w. 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Obsługi Targowiska

Adam Tarnowski - Kierownik Działu Obsługi Targowiska

tel. 516 199 429

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Usług Komunalnych

 Emilia Dach - p.o. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

tel. (015) 865 05 40 w. 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

Zenon Dudek - p.o. Kierownika Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

tel. kom. 609 678 572

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zdzisław Konat - Mistrz ds. eksploatacji i remontów sieci wodno kanalizacyjnej

tel. kom. 516 199 373

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zakład Ciepłowniczy

Jan Makuła - p.o. Kierownika Zakładu Ciepłowniczego

tel. (015) 865 05 40 w. 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Oczyszczalnia Ścieków Łęg

tel. (015) 865 05 03

tel. kom. 516 199 378

  

Portiernia - po 15oo

tel. (015) 865 05 40 w. 32

tel. kom. 516 199 367


Inspektor Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.