W dniu 4 sierpnia 2015 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Pan Jacek Nowak podpisał umowę z Wykonawcą Kontraktu 04:

Konsorcjum Firm:

  1. PISiP „INSMONT” Edward Bąk, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec;
  2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera ul. Jabłoniowa 15, 28-100 Busko-Zdrój

 na realizację Kontraktu 06: „Monitoring na sieci wodociągowej, wymiana hydrantów oraz remont studzienek kanalizacyjnych w ramach robót uzupełniających do Kontraktu nr 4”- zamówienie uzupełniające nr 1 do Kontraktu 04.

Wartość brutto podpisanej umowy –       709.714,12  PLN.

Postępowanie prowadzono w trybie zmówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 68 ust. 1 zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).

 

Termin realizacji zadania – do 31.10.2015 r.

  


 

 W dniu 18 maja 2015 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Pan Jacek Nowak podpisał w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu umowę z Dostawcą na realizację kontraktu nr 5 „Zakup specjalistycznych pojazdów – wielofunkcyjny samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz kontener asenizacyjny o poj. 4500 l.”. Dostawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym i jest nim  firma:

„RAFKO” KUC Spółka Jawna z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 22, 32-700 Bochnia

Wartość brutto podpisanego kontraktu      –         409 467,00 PLN.

 

W dniu 11 czerwca 2015 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Pan Jacek Nowak podpisał w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu umowę z Dostawcą na realizację kontraktu nr 5 „Zakup specjalistycznych pojazdów – samochód do usuwania awarii wraz z wyposażeniem”. Dostawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym i jest nim  firma:

POLCAB N.GAMOŃ Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

 

 

Wartość brutto podpisanego kontraktu      –         373 920,00 PLN.

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji Projektu 31 grudnia 2015 r.

 


 

 

W dniu 10 września 2015 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. Pan Jacek Nowak podpisał umowę z Wykonawcą Kontraktu 03:

Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19A,
25-112 Kielce

na realizację Kontrakt 07:Usługi Inżyniera Kontraktu - nadzór nad robotami uzupełniającymi do Kontraktu nr 4””- zamówienie uzupełniające nr 1 do Kontraktu 03.

Wartość brutto podpisanej umowy –       9 471,00 PLN.

Postępowanie prowadzono w trybie zmówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 68 ust. 1 zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).

 

Termin realizacji zadania – do 31.10.2015 r.