Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Połaniec w 2021 (on1)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Połaniec w 2021 (on2)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Połaniec w 2021 (on3)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Połaniec w 2021 (os)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z sołectw w gminie Połaniec w 2021 (on)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z sołectw w gminie Połaniec w 2021 (os)

      

 

 Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i najemców.  Prowadzi działalność w zakresie utrzymania czystości dróg, ulic, mostów i placów. Wykorzystuje posiadany w tym zakresie sprzęt: specjalistyczny samochód do czyszczenia ulic, ciągniki wraz z osprzętem do wykaszania poboczy i rowów itp., utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień, świadczy usługi komunalne innym podmiotom.

 

 

Zadania wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych to:

 • usuwanie nieczystości stałych,
 • transport odpadów,
 • utrzymanie zieleni,
 • letnie i zimowe oczyszczanie ulic i chodników,
 • roboty remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego,
 • usługi transportowe,
 • usługi warsztatowe.

 

W ramach usług z zakresu rolnictwa wykonujemy prace:

 • zabiegi  agrotechniczne
 • rozsiew wapna i piasku
 • koszenie trawy
 • kultywacja
 • kosiarka z wysięgnikiem  
 • kosiarką bijakowa , rotacyjna
 • rębak do gałęzi

 

W ramach usług budowlano - montażowych wykonujemy m.in.:

 • budowę chodników
 • oznakowanie poziome i pionowe dróg i placów
 • budowę dróg tłuczniowych, asfaltowych i gruntowych
 • budowę rowów melioracyjnych i odmulanie
 • budowę zatok autobusowych wraz z montażem przystanków
 • rekultywacja

 

Zadania Zakład wykonuje samodzielnie.

 

 

Czas pracy zakładu od poniedziałku do piątku:
godz. 7:00 – 15:00

 

Kierownik ZUK – Adam Tarnowski
Kontakt telefoniczny: 15 865 05-40  wew. 31