Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona do rozliczeń taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2020 r. Nr OKA.4210.3.2020.Aza i opublikowana w w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 141 (484) w dniu 15 czerwca 2020 r.
 
 
Harmonogram odczytu ciepłomierzy

Od dnia  01.11.2019 r. obowiązuje nowa taryfa dla ciepła
Nowa Taryfa Enea

 

Taryfa dla ciepła

 Taryfa dla ciepła od 01.03.2019 r.

Stawki opłat netto za przyłączenie odbiorców do sieci ciepłowniczej od 01.03.2019 r.

Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.33(3).2017.5631.VIII.PS.Zmd po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. z siedzibą
w Połańcu został przedłużony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła (decyzja nr OKA-4210-44(20)/2015/2016/5631/VIII/PS z dnia 8 sierpnia 2016 r.) do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 
 
 
 
 
 
O firmie
 
Jesteśmy wiodącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec firmą dystrybucyjną wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom
klientów i działającą dzięki ich zaufaniu. Dzięki doskonaleniu przepływu informacji w firmie, planowane działaniasą szeroko konsultowane i każdy pracownik może mieć wpływ na podejmowane decyzje.
 
Stawiamy na ciągły rozwój przedsiębiorstwa poprzez:
 
• podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• doskonalenie systemu awansowania i nagradzania,
• twórcze wykorzystanie możliwości inicjatywy pracowników,
• wdrażanie nowoczesnych, efektywnych i proekologicznych technologii.
Poprzez kulturę osobistą, wzajemne zrozumienie i stuprocentowe zaangażowanie stwarzamy klimat do
efektywnej pracy.