JM Renewable Energy - шаблон joomla Новости

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

 

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  - Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000178314

Kapitał zakładowy Spółki – 31 541 500 PLN

 

Władze Spółki:

 

I. ZARZĄD SPÓŁKI:

 

     PREZES - Jacek NOWAK 

 

II. RADA NADZORCZA:

 

Przewodniczący   - Krzysztof Benedykt Falana
Sekretarz             - Andrzej Janusz Dziubek
Członek                - Adam Bryk
Członek                - Małgorzata Walenciak

   

 

III. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW